Tiếng Việt
VIETGO - Website Xuất nhập khẩu, hỗ trợ, xúc tiến và tư vấn cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp Việt Nam

• Xúc tiến xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm May mặc, Nông sản, Gỗ, Thủ công mỹ nghệ, nôị ngoại thất, gốm sứ, thuỷ sản, các sản phẩm phụ từ gỗ ( Mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn, gỗ viên...).